boq_redline850-2.jpg

 


BOQ System

Boden

Tel  0921-558 40

Bokslutsarbete


Bokslutsarbete

I bokslutsarbetet kan du arbeta riktigt snabbt med perfekt översikt.

Du registrerar dina uppgifter per händelse och ger transaktionen en beskrivande text, ex. Felbokfört ver 333 avser plusgiro. Du kan dessutom lägga in egna noteringar för varje transaktion. Du får en bra dokumentation av vad som gjorts. i st.f. att lägga in bokslutet som en 60-70 rader lång bokföringsorder.

 

Du kan enkelt bläddra bland dina uppgifter, ändra eller radera helt fritt. Det fungerar som en gammal bokslutstablå med blyertspenna och suddgummi.

Förutom årsbokslutet kan du även göra månadsbokslut för vilken månad du vill och samtidigt fortsätta bokföringen med påföljande månader. 

 

I rutinen finns översiktliga listor på varje konto, saldo från bokföringen, ändringar under bokslutsarbete, aktuellt utgående saldo efter bokslut. Man kan dessutom direkt se inventerade värden som man kan lägga in och även uppgifter från bokslutsbilagan. Det finns även en Avprickningskolumn för markering av avstämda konton.

Se bokslutsarbete »