boq_redline850-2.jpg

 


BOQ System

Boden

Tel  0921-558 40

Budgetarbete


Budgetera med många hjälpmedel

Budgetarbetet sker i en Excel-liknande mall, men är enklare och snabbare än Excel eftersom du arbetar direkt i programmet och har tillgång till räknare, färdiga/automatiska budgetnycklar och procentuella ökningar/minskningar av belopp.

Man ser alltså hela tiden en uppställning med månaderna på alla konton samt summering av resultat månadsvis.

Möjlighet att tex. lägga in föregående års resultat som grund gör arbetet betydligt enklare.