boq_redline850-2.jpg

 


BOQ System

Boden

Tel  0921-558 40

Lönehjälpen


Lönebesked, skattedeklaration och kontrolluppgifter

Enkelt och snabbt kan du hjälpa dina klienter med de flesta uppgifterna kring löner.

Skattedeklarationen med alla uträkningar av sociala avgifter, för ungdomar och pensionärer.

Lönebesked kan även skickas till anställda som email.