boq_redline850-2.jpg

 


BOQ System

Boden

Tel  0921-558 40

Rapporter


I BOQ finns ett stort antal rapporter

Rapporterna kan beställas till Skärm, Skrivare, Word och PDF format.

När man beställer en rapport, ex. en resultatrapport får man en följdfråga om man ex. vill ha en automatisk bruttovinstberäkning om man lagt upp data för det.

Man behöver inte själv skapa rapporten då utan den finns klar. Man kan säja att det görs av en 'verbal rapportgenerator'

I Normalrapporter får du en översikt av vad som finns.

PDF-rapport visar sammanläggning av flera rapporter till en gemensam fil och Pajdiagram hur du kan få en grafisk rapport.