boq_redline850-2.jpg

 


BOQ System

Boden

Tel  0921-558 40

Standard


Översikt av tillgängliga rapporter

r1.jpg

Rapporterna kan beställas till Skärm, Skrivare, Word och PDF format.

Jämförelser med budget, föregående år, automatisk bruttovinstberäkning, 12-månadersrapport och många till.

Bildvisningen ger an översikt av vilka rapporter som finns.